Nieuwsoverzicht

Veilige vis uit aquacultuur

Consumptie kweekvis is geen voedselveiligheidsrisico

02 juli 2009 - nieuwsbericht

Uit onderzoek van het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat er geen voedselveiligheidsrisico’s zijn bij de consumptie van gekweekte vis. De hoeveelheid aangetroffen bacteriën die resistent is tegen een antibioticum is vergelijkbaar met die in vlees uit de landbouwsector. Ook de monsters visvoer en kweekvis die op chemische verontreiniging zijn onderzocht, blijven allemaal beneden de Europese of Nederlandse productnormen en wettelijk bepaalde limieten.

Van de totale visconsumptie in Nederland bestaat ongeveer een kwart uit kweekvis. Het bureau Risicobeoordeling van de VWA vroeg zich af of de verschillen tussen kweekvis en vrij gevangen vis specifieke risico’s veroorzaken. Kweekvissen zijn gevoeliger voor infectieziekten, waardoor behandeling met antibiotica soms noodzakelijk is. Een ander verschil is dat kweekvis met speciaal visvoer wordt gevoerd. Wanneer dit voer chemisch is vervuild, kan dit zich opslaan in de vis.

Gezien de lage tot zeer lage gehaltes aan chemische stoffen in kweekvis ziet het bureau Risicobeoordeling geen reden om de monitoring van kweekvis op chemische verontreiniging te intensiveren. Monitoring van resistente bacteriën voor antibiotica kan op een vergelijkbare wijze gebeuren als in de landbouwsector. 

Het bureau Risicobeoordeling van de VWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van LNV en VWS.


Overig nieuws