Nieuwsoverzicht

Vertrouwen van Belastingdienst

Meer en sneller duidelijkheid over fiscale zaken en een effectiever toezicht. Dit zijn enkele doelen van het Individueel Convenant Horizontaal Toezicht dat de Belastingdienst, Seafood Connection Holding B.V./Seafood Connection B.V. hebben afgesloten.

P.G. Martens, lid Managementteam segment MGO/ZGO van de Belastingdienst regio Randmeren en J. Kaptijn, algemeen directeur van Seafood Connection Holding B.V./Seafood Connection B.V., hebben op 22 november 2011 het convenant ondertekend.

Door het ondertekenen van het convenant geeft de Belastingdienst aan, dat zij vertrouwen heeft in de inrichting van de planning; control cyclus en in de kwaliteit van de interne financiële processen van Seafood Connection Holding B.V./Seafood Connection B.V.

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier én op een manier waarbij beide partijen weten waar zij aan toe zijn.  

Overig nieuws