Przegląd aktualności

Maruha Nichiro kupuje udziały w Seacon

Maruha Nichiro Seafoods kupuje udziały w Seafood Connection

Urk, 22 kwietnia 2013 r. - Holenderski importer Seafood Connection BV informuje, że zawarł umowę przeniesienia akcji z Maruha Nichiro Seafoods, Inc., obejmującej przeniesienie 52,5% wyemitowanych akcji Seafood Connection Holding BV. Pozostałe 47 5% pozostanie własnością CEO i współzałożyciela Pana Jana Kaptijna. Zamknięcie transakcji jest przewidziane na koniec czerwca 2013 r.

Podstawowa działalność gospodarcza Seafood Connection opiera się na imporcie, eksporcie i dystrybucji mrożonych produktów rybnych w Europie. Od 1995 roku firma dostarcza bezpieczne, trwałe i niezawodne owoce morza do klientów w wielu częściach Europy. Seafood Connection jest znana jako jeden z największych europejskich importerów mrożonych filetów Pangi z Wietnamu. Rocznie firma przewozi około 25 tys. ton produktów rybnych w Europie.

Oczekuje się, że porozumienie zwiększy sprzedaż Seafood Connection na rynku europejskim poprzez wtopienie się w sieć  spółek Grupy Maruha Nichiro. Seafood Connection jest już klientem długoterminowym wielu spółek zależnych Maruha Nichiro, które zaopatrują firmę w pojedyncze zamrożone bloki mintaja na holenderskim rynku hurtowym.

Maruha Nichiro ma na celu wzmocnienie sprzedaży w Europie dzięki wkładowi ze strony Seafood Connection i wykorzystaniu sieci przedstawicieli handlowych i biur Seacon w Europie.

Najnowszym celem Seafood Connection jest rozwinięcie działalności w krajach regionu Europy Południowej, gdzie ważną rolę odgrywały krewetki i głowonogi. Przez lata, firma zyskała miano szanowanego dostawcy do sklepów rynku detalicznego Europy Północnej.

Kaptijn potwierdza: „Zbudowanie sieci dystrybucyjnej w Europie na poziomie takim jak dziś zajęło Seafood Connection kilka lat. To oczywiste, że na tym etapie - wraz z rosnącymi ambicjami Maruha Nichiro wobec Europy - będziemy w stanie dalej rozwijać ten rynek. Właściwie, to całkiem proste. Do rozwoju potrzebujemy ludzi, produktów i kapitału. W Maruha Nichiro udało nam się znaleźć odpowiedniego partnera do osiągnięcia tych celów i rozwoju naszej działalności. Rynek importu ryb w Europie wciąż rośnie. Tym samym, popyt

już tam jest”.

Trans-Europe owoce sprzedaży B.V. (TESS), aktualne biuro sprzedaży Maruha Nichiro w Europie, odgrywa ważną rolę w tej nowej konfiguracji. Podstawowa działalność gospodarcza TESS opiera się na świadczenie usług przetwórstwa przemysłowego w Europie, głównie produktów z Ameryki Północnej. To się nie zmieni, ale wspólni klienci i rynki były poddane badaniu w celu stworzenia sytuacji win-win, w której sieci biznesowe obu spółek mogą i zostaną wykorzystane.

Kaptijn dodaje: „Bez wątpienia nasza pozycja i obecność w Wietnamie, jak i nasza ekspertyza w zakresie tamtejszego chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych stanowią atrakcyjny dodatek do globalnej sieci Maruha Nichiro".

Biznes, który się nieustannie rozszerza

Maruha Nichiro rozszerza swoją działalność w różnych kategoriach, w oparciu o mocne strony swoich owoców morza. Od czasu fuzji Nichiro z Maruha z 2007 r., firma podjęła proces integracji pionowej firmy, od dostępu do zasobów, poprzez przetwarzanie po sprzedaż mrożonej żywności zapewniającą wysoką wartość dodaną.

Seafood Connection stanowi kolejny kamień milowy do spełnienia przez Maruha Nichiro w jej misji stworzenia niezawodnej i światowej podaży owoców morza. Współpraca pomiędzy Maruha Nichiro Seafoods i Seafood Connection ma na celu generowanie wzrostu i rozwoju działań związanych ze sprzedażą zarówno na nowych jak i istniejących rynkach.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Panem Janem Kaptijn (jkaptijn@seafoodconnection.nl )

www.maruha-nichiro.co.jp/english/corporate/ 

Pozostałe aktualności