Dziko odławiane ryby

Seafood Connection wybiera tylko nowe dzikie złowione gatunki ryb, które zostały certyfikowane lub mają być poświadczone w najbliższej przyszłości. Jest to zgodne z programem zrównoważonego rozwoju Blue Planet. Seafood Connection posiada certyfikację MSC, aby zachować „łańcuch dowodowy MSC” podczas pakowania i dystrybucji ryb.

Wymagania Blue Planet dla ryb dziko odławianych:

  • Ryby muszą pochodzić z niezależnego, certyfikowanego łowiska lub łowiska poddanemu ocenie;
  • Producent musi spełniać najwyższe wymagania co do jakości;
  • Produkcja odbywa się wyłącznie w certyfikowanych zakładach przetwórstwa o ustanowionej identyfikowalności;
  • Kontrolerzy jakości są zatrudnieni do inspekcji i nadzorowania procesu produkcji oraz sporządzania sprawozdań dot. jakości Kontrolerzy zapewniają również, że produkt końcowy jest zawsze analizowany w akredytowanych laboratoriach.

Przeczytaj nasz certyfikat MSC tutaj.