Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że idea zrównoważenego rozwoju opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych Ziemi w mądry i rozsądny sposób. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie zrównoważonych owoców morza na rynku, ponieważ tylko ten rodzaj owoców morza ma przyszłość.

Seafood Connection jest członkiem Global GAP i Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody. Firma jest współtwórcą ASC Accelerator, w którym współpracuje z dostawcami w celu osiągnięcia jeszcze bardziej zrównoważonej produkcji. W 2011 r. Seafood Connection rozpoczęła projekty pilotażowe do certyfikacji ASC w Chinach i Wietnamie. Celem Seafood Connection jest do 2015 r. handlować rybami hodowanymi wyłącznie w sposób zrównoważony.

nasze certyfikaty:

Duurzaamheid 10-04 11:08     Kwaliteit 14-03 9:30